SUSZARNIE  SB RSA  -skuteczne i ekonomiczne suszenie na miarę twoich potrzeb i możliwości.

Suszarnia SB C5 RSA

 • Suszarnia SB RSA  o różnej wydajności przeznaczone są do suszenia materiałów sypkich, liściastych, granulowanych np. trocin, zrębki, tytoniu, roślin, warzyw, odpadów komunalnych RDF, mydła, minerałów, biomasy i innych.
 • Bębny statyczne złączone z komorą suszarniczą ułatwiają załadunek  materiału i wprowadzenie gorącego  powietrza, oraz usunięciu pary, pyłów i suchego materiału
 • Zespół Energetyczny Suszarni składa się  z wymiennika zasilanego palnikiem  i wentylatora. Wytwarza i przesyła gorące powietrze. Posiada układ sterowania.
 • Suszony materiał przesypując się w bębnie w strumieniu gorącego powietrza odparowuje cząsteczki wody. 
 • Zainstalowany jest system podawania materiału – RSA co zmniejsza moc grzewczą /mniejsze koszty eksploatacji / przy nie zmienionej wydajności.
 • Suszarnia jest w pełni zautomatyzowana. Sterowanie oparte jest na Siemens i własnych programach sterujących. Monitorują  wilgotność i  sterują pracą suszarni.
 • Używamy palniki -olejowe, gazowe ,pelletowe – stopniowe i modulowane, firm Riello, Weishaupt, Pellax

Suszarnia do trocin

 • Wymiennik cieplny w zależności od wydajności od 350 -1000 kW mocy grzewczej,
 • Spaliny odprowadzone są oddzielnym kominem. 
 • Wentylator odpylający z  cyklonem lub filtrem workowym. 
 • Łączna moc elektryczna zainstalowana od 22  do 35 kW 
 • Zużycie paliwa na godzinę wg norm fabrycznych palników.
 • Automatyczne zaprogramowane na Siemens sterowanie.
 • Ciężar usypowy -1 m3 trocin iglastych = 320 kg trocin.
 • Wilgotność względna około 50%, wilgotność docelowa 15 %,
 • Moc grzewczą przyjęto 13000-18000 MJ/m3 trocin.

Suszarnia SB B4 RSA Trociny

Suszarnia biomasy

SUSZARNIE DO TROCIN I BIOMASY


SUSZARNIA SB B4 RSA 0,5 -0,6 T /H

SB B4 – 500-800 KG/H TROCINY, ZRĘBKA

SB B4 RSA -ZES z WYMIENNIKIEM 500 kW

SB B4 RSA WERSJA Z PALNIKIEM PELLETOWYM

L*H*W5000 x 3200 x 1600 mm
ŚREDNICA WALCZAKA 1260 mm
ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA 22 kW
MOC GRZEWCZA500 kW
Z.E.S. ZWYMIENNIKIEM CIEPŁA 600 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR, CYKLON20000 m 3/h

link do filmu ; obsługa panelu sterowania suszarni SB B4RSA

 INFORMACJE  O PRODUKCIE :

TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 ,

TEL WhatsApp+48 577 430 500                                                  


SUSZARNIA SB RSA 1 T /H

ZES o mocy 1000 kW
ZES o mocy 500 kW
 • Suszarnia o tej pojemności bębna suszy około 1000 kg suchych trocin
 • W celu uzyskania tej wydajności należy zastosować palnik olejowy lub gazowy o mocy 1000 kW
 • W przypadku palników pelletowych, których max. moc wynosi 500 kW stosujemy 2 Z.E.S połączone kaskadowo.
 • Z.E.S. zasilana palnikiem 500 kW uzyskuje wydajność od 600-800 kg/h

Link do filmu: https://youtu.be/wn2pHJY0Yn4

L*H*W7250 x 3250 x 1600 mm
ŚREDNICA WALCZAKA1460 mm
ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA38 kW
Z.E.S. Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA500-1000 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR, CYKLON 30 000 m3
PALNIK OLEJOWY, GAZOWY LUB PELLETOWY500-1000 kW
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIE DO PIASKU I KRUSZYW

SUSZARNIA SP C7 P do piasku 10-15 T

Suszarnia do piasku
SB C7 P -skrzynia sterownicza z panelem sterującym pracą suszarni

Piasek przy pomocy ślimaka 250/200 zsypywany jest na podajnik

Podajnik taśmowy wrzuca piasek do zaworu celkowego oraz bębna suszarni

Zespół Energetyczny Suszarni z palnikiem 1500 kW

próba suszenia dokonywana przed robotami wykończeniowymi

 • Suszarnia SB C7 P dedykowana do suszenia piasków i kruszyw.
 • Zasada działania jak w opisanych suszarniach bębnowych.
 • ZSE o mocy 1400-1800 kW nawiewa gorące powietrze z komory spalania wraz z gazami spalinowymi i kieruje do walczaka suszarni.
 • Walczak posiada wzmocniony konstrukcyjnie /kratownica/ bęben przystosowany do przenoszenia piasku i kruszyw o masie 10-20 T/h
 • Odpylanie składa się z dobranego wentylatora i cyklonu lub zestawu cyklonów lub filtra workowego
 • Sterowanie suszarnia odbywa się przy pomocy sterowników z własnymi programami które stymulują działanie poszczególnych elementów.

L*H*W725x3450x2230 mm
ŚREDNICA WALCZAKA 1460 mm
ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA 4 kW
Z.E.S. Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA2000 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR, CYKLON 30 000m3/h
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA DO ŻWIRKÓW  SB B6 P /2-6 T/

Suszarnia do piasku, żwirków i kruszyw

Suszarnia SB-B 6 P

 • Przeznaczona do suszenia kruszyw, piasku, żwirków, wapna.
 • Zasada działania jak w opisach suszarni bębnowych.
 • Bęben walczaka odporny na kontakt z materiałem.
 • Z.S.E. posiada żaroodporną komorę spalania, palnika o mocy 1MW. Suszymy gorącym powietrzem razem z gazami spalinowymi w temperaturze /300-350 º C/ . Kruszywo jest obojętne fizycznie i chemicznie wobec gazów spalinowych.
 • Wydajność suszarni wynosi od 2 do 6 T / h . Do odpylania stosujemy cyklon lub filtr workowy .
 • Sterowanie suszarnią automatyczne oparte o sterowniki simensa.
L*H*W7000x3450x2230 mm
ŚREDNICA WALCZAKA1460 mm
ZAINSTALOWANA MOC GRZEWCZA 30 kW
Z.E.S. Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA2000 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR,CYKLON 30 000 m 3/h
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA DO BENTONITU

Rys. poglądowy suszarni do bentonitu-ZES 2,5 mW, dwa połączone walczaki 11000 mm,
Rys. poglądowy suszarni-współosiowość ustawiona na szynach-możliwość rozłączenie do cyklicznego czyszczenia suszarni
 • Zasada działania jak w opisach suszarni bębnowych.
 • Bentonit jest gliniastym ,lepkim  o dużym ciężarze nasypowy minerałem. Suszenie wymaga dużej mocy grzewczej i odpowiedniej długości suszarni czyli czasu suszenia.
 • Konstrukcja wewnętrzna walczaka umożliwia suszenie, przenoszenie i rozdrabnianie materiału. Walczak zbudowany jest z dwóch części, które można rozsuwać aby wykonać cykliczne czyszczenia.
 • W suszarni stosujemy odpowiednio skonstruowane zasypy, które posiadają funkcje rozdrabniania podawanej gliniastej masy minerału.
 • Sterowanie procesami suszenia jest w pełni automatyczne oparte na Siemens i oprogramowaniu, które gwarantuje pełną kontrolę procesu.
L*H*W17000x3150x2230 mm
ŚREDNICA WALCZAKA 1460 mm
ZAINSTALOWANA MOC GRZEWCZA 40 kW
Z.E.S. Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA 2500 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR , CYKLON 30 000 m3/h
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA DO KRUSZYWA HUTNICZEGO

000507Suszarnia do kruszywa i zendry

3-6 t/h

Filtr workowy

 • Suszarnia do kruszywa hutniczego-pozwala odpady hutnicze-kruszywo i zendrę przetworzyć wskutek suszenia i dalszej obróbki na materiał zastępujący drogie minerały jak żelazo i krzemionki.
 • Proces suszenia odbywa się w układzie przeciwprądowym. Suszony materiał posiada określoną temperaturę/ 180 o C/ na wyjściu do dalszej technologii. Wymaga to automatycznej kontroli suszenia.
 • Zestaw podajników przenosi wysuszoną masę do dalszej obróbki.
 • Sterowanie w pełni zautomatyzowane -obsługa na panelu sterującym.
 • Odpylanie poprzez filtr workowy sterowany elektronicznie.
L*H*W 7000x3150x1650 mm
ŚREDNICA WALCZA 1270 mm
ZAINSTALOWANA MOC GRZEWCZA 32 kW
Z.E.S Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA 450 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR,CYKLON30 000 m3/h
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA CYKLICZNA DO PESTEK DYNI I INNYCH,TYTONIU I ZRĘBKI SC B2

SC B2 300-500 KG

Kontenerowa obudowa

Perforowany bęben

 • Suszarnia cykliczna tj, suszarnia gdzie załadowuje się określoną porcje materiału i poddaje suszeniu przez z góry założony czas/np.1h/, po czym należy wyładować wysuszony materiał i ponowić suszenie.
 • Suszarnia SC B2 ma stosunkowo dużą wydajność pomimo niewielkich gabarytów. Obsługa opiera się na pracy ręcznej ale plusem jest niska do wydajności cena maszyny.
 • Suszenie odbywa się poprzez nadmuch gorącego powietrza z wymiennika 150 kW zasilanego palnikiem gazowym lub olejowym.
 • Suszarnia dedykowana jest do gospodarstw rolnych i innych działalności gospodarczych.

L*H*W2300x1850x1600 mm
BĘBEN SUSZARNI PERFEROWANA POWIERZCHNIA 1260×2000 mm
WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ150 kW
PALNIK OLEJOWY150 kW
NAPĘD ELEKTRYCZNY 2,2 kW, PRVM 90
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA DO WYTŁOKÓW MARCHWI,MŁÓTA,WARZYW

RDF

Suszarnia do biomasy zasilana palnikiem olejowym i gazami spalinowymi

Z.E.S 2000 kW

 • Suszarnia SB C6 przeznaczona jest do suszenia przy użyciu wysokich temperatur
 • Zasada działania jak w opisanych suszarniach bębnowych.
 • Z.E.S składa się z komory spalania z wysokogatunkowego materiału oraz palnika z nawiewem od 1000 – 2500 kW. czynnik suszący-gorące powietrze o gazy spalinowe.

L*H*W8250 x 3250 x 1700 mm
ŚREDNICA WALCZAKA 1460 mm
ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA32 kW
Z.E.S. Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA 2000 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR,CYKLON 30 000 m3/h
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA DO MATERIAŁÓW SPOŻYWCZYCH Z BLACHY NIERDZEWNEJ

 • Suszarnia do suszenia artykułów spożywczych lub mających bezpośredni kontakt ze spożywaniem np. do soli, warzyw, do owoców itp. Wykonana jest z materiałów nierdzewnych, posiadających odpowiednie atesty.
 • Elementy suszarni mające kontakt z materiałem są wykonane z odpowiednich materiałów / podajniki ślimakowe, taśmowe, walczak suszarni a także cyklon i wentylator odpylający.
 • Zasada działania jak w opisanych suszarniach bębnowych.
 • Z.E.S składa się z wymiennika i palnika odpowiedniego do wydajności i ilości odparowania wody.
L*H*W 7000x3200x1600 mm
ŚREDNICA WALCZAKA 1260 mm
ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA32 kW
Z.E.S Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA 500 kW
ODPYLANIE WENTYLATOR, CYKLON 30 000m3/h
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA DO BUŁKI TARTEJ

Suszarnia bębnowa w obudowie kontenerowej do bułki tartej 1 t/h
Suszarnia bębnowo kontenerowa
 • Suszarnia bębnowa SB B6 K 1T BT dedykowana do suszenia bułki tartej i innych materiałów, których frakcja jest większa niż 6 -10mm. Bęben suszarni jest wykonany z blachy perforowanej co przyspiesza znacząco wymianę ciepła z suszonym materiałem.
 • Kontenerowa obudowa suszarni pozwala przenosić i kontrolować ciepła oraz zawilgocenie.
 • Z.E.S suszarni składa się z 2 wymienników każdy o mocy 300 kW. Zasilane są palnikami gazowymi lub olejowymi.
 • Układ odpylania składa się z instalacji , wentylatora i cyklonu.
 • Sterowanie oparte jest na sterownikach siemens, oprogramowanych autorskimi programami, Obsługa parametrów suszarni odbywa się za pomocą panela sterującego.
L*H*W6000x3325x2450 mm
ŚREDNICA BĘBNA 1260×6000 mm
ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA38 kW
Z.E.S Z 2 PALNIKAMI 2 x 300 kW
ODPYLANIE CYKLON, WENTYLATOR30.000 m3/H
PALNIKI GAZOWE MODULOWANE 45/125 – 390 kW
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA OGRZEWANA WYMIENNIKIEM WODNYM

Schemat poglądowy suszarni z wymiennikiem wodnym C.O.
Schemat poglądowy suszenia biomasy z wymiennikiem C.O oraz RSA
 • Innowacyjne na rynku suszarnie dużej mocy 500 – 1000 kW ogrzewane wymiennikiem z ciepłą wodą C.O
 • Zasada działania jak w suszarniach bębnowych
 • Suszarnie do biomasy, trocin, RDF, materiałów sypkich, piasków, kruszyw, popiołów z wyłączeniem materiałów, których temp topnienia jest mniejsza niż 110°C
 • W celu uzyskania odpowiedniej temperatury suszenia zastosowano podgrzewanie elektryczne lub na palnik olejowy
 • Układ odpylający suszarni składa się z wentylatora i cyklonu

Innowacyjność suszarni polega na wykorzystaniu temperatury wody pochodzącej z pieca C.O do wymiany ciepła z materiałem suszonym przy założeniu ze moc grzewcza niezbędna do wysuszenia tego materiału wynosi od 500 kW do 1000 kW przy temp od 120 – 130°C.

L*H*W9000x3250x1600
ŚREDNICA 1460 /1t/h , 1260 /0,5t/h
POGRZEWANIE PALNIKIEM palnik olejowy 350kW
PODGRZEWANIE ELEKTRYCZNEmoc grzewcza 350 kW
ODPYLANIE wentylator, cyklon
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA FLIUDALNA DO MATERIAŁÓW SYPKICH – FUSÓW Z KAWY

Schemat poglądowy suszarni fluidalnej do fusów kawy
 • Suszarnia fluidalna do suszenia produktów sypkich – fusów po kawie
 • Suszarnia zasilana energia cieplna z palnika gazowego lub olejowego
 • Układ odpylający składa się z wentylatora i cyklonu
H*W3500×1270 mm
UKŁAD TRANSPORTU WEWNETRZNEGOprzenośniki ślimakowe 250/200
Z.E.S Z KOMORĄ SPALNIA palnik olejowy lub gazowy 250 kW
ODPYLANIEwentylator, cyklon
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855+ TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA DO WYTŁOKÓW

WARZYW I OWOCÓW

 • Suszarnia do suszenia wytłoków warzyw i owoców np. marchwi
 • Z.E.S. z wymiennikiem 2 x 1 MW -palnik gazowy lub olejowy
 • Z.E.S. z komora spalania 1,45 MW-z gazami spalinowymi
 • zasada działania jak w suszarniach bębnowych
 • układ odpylający suszarni-wentylator i cyklon
L*H*W 8500x3250x1600 mm
ŚREDNICA BĘBNA 1460 mm
ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA40 kW
Z.E.S. Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA 2×1000 kW
Z.E.S. Z KOMORĄ SPALNIA 1430 kW
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855 TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

SUSZARNIA CYKLICZNA DO TYTONIU ,ORZECHÓW,SKORUPEK JAJ

Pojemność 2,5 m³

 • Suszarnia cykliczna o pojemności bębna 2,5 m³ suszy materiały organiczne, sypkie, tytoń, orzechy, liście i łodygi chmielu, uszy królika na gryzaki dla psów, skorupy jajek
 • Zasada działania jak w opisanych suszarniach cyklicznych
L*H*W2400*1800*1600
Z.E.S wymiennik 200 kW, palnik gazowy lub olejowy
MOC ELEKTRYCZNA12 kW
POJEMNOŚĆ2,5 m³
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855 TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500