Linia do suszenia popiołów-mikrosfery


Suszarnia do mikrosfery zasilana Z.E.S. z palnikiem gazowym

Schemat linii do suszenia mikrosfery
zasyp,suszarnia,zasyp buforowy, suszarnia -wydajność 8 T/h
podajnik kubełkowytransport ze suszarni bębnowej do fluidalnej
suszarnia fluidalnadosuszanie mikrosfery
chłodnicaschładzanie suszonego materiału
podajnik kubełkowytransport do przesiewacza
przesiewaczprzesiewanie mikrosfery do odpowiedniej granulacji
stacja BIG BAG platforma do przesiewania i pakowania materiału
pakowaczkapakowanie materiału do worków a’25 kg
filtr workowyodpylanie suszonych popiołów
INFORMACJE  O PRODUKCIE : TEL WhatsApp;+48 577 977 855 TEL WhatsApp +48 534 805 973 , TELWhatsApp+48 577 430 500

Podajnik kubełkowy

Suszarnia fluidalna

Suszarnia fluidalna

Chłodnica

Sortownik granulacji

Stacja big bag

Taśmociągi