Linia do suszenia popiołu-mikrosfery


Suszarnia do mikrosfery zasilana ZSE z palnikiem gazowym

Schemat linii do suszenia mikrosfery
zasyp,suszarnia,zasyp buforowy, suszarnia -wydajność 8 T/h
podajnik kubełkowytransport ze suszarni bębnowej do fluidalnej
suszarnia fluidalnadosuszanie mikrosfery
chłodnicaschładzanie suszonego materiału
podajnik kubełkowytransport do przesiewacza
przesiewaczprzesiewanie mikrosfery do odpowiedniej granulacji
stacja BIG BAG platforma do przesiewania i pakowania materiału
pakowaczkapakowanie materiału do worków a’25 kg
filtr workowyodpylanie suszonych popiołów

PODAJNIK KUBEŁKOWY

SUSZARNIA FUIDALNA

SUSZARNIA

FUIDALNA

CHŁODNICA

SORTOWNIK

GRANULACJI

STACJA BIG BAG

TAŚMOCIĄGI

Z.E.S Z KOMORĄ